Nie swiadczymy uslug obywatelom Rosji. Chwala Ukrainie!
Rosyjski okret wojenny, wypierdalaj!
+38 (067) 537-58-28
Oddzwonie?

Warunki użytkowania

Nasz zespół poważnie traktuje prywatność i poufność klienta, szanuje i chroni prywatność danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są przechowywane w warunkach największej poufności. Z tego powodu stworzyliśmy niniejszą Politykę prywatności. Celem zbierania danych osobowych jest zapewnienie użytkownikom profesjonalnej i sprawnej obsługi.

Przekazując swoje dane osobowe do Projektu "Allzap" (dalej - Projekt), wyrażasz zgodę na przetwarzanie (zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, weryfikację, wykorzystywanie, przekazywanie, blokowanie, niszczenie) Twoich danych osobowych w celach:

Świadczenia usług w ramach usług informatycznych Projektu.

Do oceny zainteresowania użytkowników naszymi usługami oraz informowania ich o nowych usługach i aktualizacjach Strony.

Projekt nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim.

Dostęp do kamery jest niezbędny w celu zeskanowania numeru i win kodu.

Projekt podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

W przypadkach, gdy użytkownik chciałby dowiedzieć się, jakie jego dane osobowe są przetwarzane w ramach Projektu, lub uzupełnić, zmienić lub usunąć wszelkie niepełne, niedokładne lub nieaktualne dane osobowe, może on napisać do Projektu wiadomość e-mail na adres: info@allzap.pro.

POBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Strona pobiera wyłącznie dane, które odwiedzający podaje dobrowolnie. Są to dane, które są niezbędne do świadczenia naszych usług. Pobierane są tylko drugorzędne informacje technologiczne, takie jak pliki cookie, dane o połączeniu sieciowym i informacje o systemie.

Pliki cookie (technologia śledzenia)

Strona wykorzystuje technologie śledzenia (pliki cookie) do pobierania danych osobowych, takich jak typ przeglądarki lub system operacyjny, strona przekierowująca, ścieżka w witrynie, domena dostawcy usług internetowych itp. w celu uzyskania ogólnych informacji na temat sposobu korzystania ze strony przez odwiedzających. Pliki cookie umożliwiają dostosowanie niniejszej strony internetowej do potrzeb osób z niej korzystających.

Strona przechowuje wszystkie informacje pobierane za pomocą plików cookie w formacie, który nie wymaga identyfikacji. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

Prosimy upewnić się, że ustawienia komputera zezwalają na korzystanie z plików cookie. W zależności od ustawień przeglądarki, użytkownik może być informowany o używaniu plików cookie lub może zrezygnować z ich używania, co może spowodować, że nie będzie miał dostępu do wszystkich funkcji niniejszej witryny. Aby uzyskać informacje na temat konfiguracji przeglądarki, należy skorzystać z funkcji pomocy.

KOSZT USŁUG I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Całkowity koszt usług świadczonych na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy jest całkowitym kosztem zapłaconym przez Użytkownika za Usługi.

Koszt danej Usługi jest określony przez Usługodawcę w Planie Świadczenia Usług, który jest dostępny na stronie internetowej lub doręczony osobiście Użytkownikowi przez Usługodawcę.

Koszt Usług określonych w niniejszej Umowie Użytkownik ponosi w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe Wykonawcy lub poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatniczego LIQPAY.

W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z inicjatywy Realizatora - Realizator zwraca koszty tylko za te usługi, które nie zostały przez niego wykonane.

W przypadku, gdy Użytkownik wpłacił zaliczkę i zrezygnuje z Usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia, Usługodawca zwróci wpłaconą zaliczkę z potrąceniem opłat bankowych i podatków obowiązujących Usługodawcę.

Wysokość opłaty jest stała przez cały okres świadczenia Usługi i nie może ulec zmianie.

ZMIANA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Strona może od czasu do czasu wprowadzać zmiany i poprawki do niniejszej Umowy. W celu sprawdzenia tych zmian i ich ewentualnych skutków zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Umowy.

Zadzwon